Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rusza konkurs dla mikro-, małych i średnich firm w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. zostały ogłoszone warunki konkursu grantowego dla przedsiębiorstw w ramach systemu SPEKTRUM. O dofinansowanie zakupu specjalistycznych usług doradczych mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim. Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

Wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane od 12 sierpnia. Niemniej zachęcamy już teraz do skorzystania z badania wstępnego potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, które jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku o grant i które usprawni sam proces wnioskowania o dofinansowanie.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi 27 mln zł.

Dokumenty dotyczące konkursu grantowego są dostępne TUTAJ.

Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl. Konsultanci są dostępni także pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie