Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zapraszamy do współpracy Instytucje Otoczenia Biznesu

SPEKTRUM to powstający w województwie pomorskim system świadczenia specjalistycznych usług doradczych, w tym także pomocowych, związanych ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z systemu SPEKTRUM będą mogły skorzystać wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

Kilkadziesiąt tysięcy pomorskich firm otrzyma dostęp do szerokiej bazy IOB – doradców oraz firm doradczych akredytowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza, które posiadają w ofercie specjalistyczne usługi doradcze, także ze specjalnie utworzonego katalogu usług pomocowych. Firmy będą mogły ubiegać się o granty w wysokości 50 proc. ceny na zakup usług doradczych dostępnych w bazie IOB, a w przypadku grantów tzw. pomocowych kwota dofinansowania będzie wyższa.

Już teraz zachęcamy IOB do przygotowywania oferty dla pomorskich przedsiębiorstw, w szczególności tych, których działalność jest narażona na sytuację pogorszenia się koniunktury wynikającej z epidemii.

ARP uruchamia proces akredytacji IOB, umożliwiający wpisanie do bazy SPEKTRUM. IOB mogą zgłaszać swój akces niemal przez cały czas trwania projektu – przewidywany czas jego zakończenia to połowa roku 2023.

Formularz akredytacyjny IOB można pobrać na stronie arp.gda.pl/spektrum.

Na stronie został umieszczony kwestionariusz, który należy uzupełnić danymi niezbędnymi do stworzenia wizytówki IOB.
Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie