Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

TEMAT PRZEWODNI

Każdego roku wybierany jest jeden temat, na który Organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę. To tzw. motyw przewodni ŚTP w danym roku. We wcześniejszych edycjach tematami przewodnimi były: dobre praktyki w nauczaniu przedsiębiorczości, społeczny aspekt biznesu,  różnorodność w przedsiębiorczości czy podsumowanie 10 lat przedsiębiorczości w Polsce, tradycja i przyszłość w przedsiębiorczości.

Temat przewodni żaden sposób nie wyklucza innych tematów związanych z rynkiem pracy, biznesem, przedsiębiorczością.

12. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbędzie się pod hasłem „Biznes bez barier”. W tym roku skupiamy się na zagadnieniach związanych z różnorodnością w biznesie.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można zaobserwować różnego rodzaju przemiany społeczno-demograficzne. Żyjemy coraz dłużej, zmianie uległ także nasz styl życia. Nowe technologie umożliwiają pracę praktycznie z każdego miejsca na świecie. W rozumieniu globalnym stajemy się coraz bardziej mobilnym, wielokulturowym i zróżnicowanym społeczeństwem.

Naturalną konsekwencją zmian społecznych są zmiany w biznesie. Pojawiają się usługi i produkty powstałe z myślą o nowych grupach klientów. Dzięki rozwojowi informatyzacji działalność gospodarczą mogą prowadzić osoby, które wcześniej nie miały szansy na rozwój w tej sferze. Zmianie podlega także rynek pracy – duże firmy coraz częściej dostrzegają fakt, że umiejętne wspieranie różnorodności pracowników może przynieść korzyść dla całego przedsiębiorstwa.

Business diversity to temat niezwykle pojemny, dlatego też chcemy o nim rozmawiać w szerokim znaczeniu. Punktem wyjścia jest dla nas przekonanie, że różnorodność jest wartością, a każdy nowy pomysł może wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarki i społeczeństwa.

W ramach 12. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości chcemy docenić znaczenie różnorodności w biznesie oraz zastanowić się nad tym, jakie narzędzia mogą pomóc osobom, dla których przedsiębiorczość stanowi prawdziwe wyzwanie.

Zastanówmy się nad tym jaki wpływ na biznesowe inicjatywy, które podejmujemy mają różnicujące nas cechy, takie jak np. pochodzenie etniczne, płeć, wiek, religia czy sytuacja życiowa. Porozmawiamy o tym jak rozmaite doświadczenia i środowiska, z których pochodzimy kształtują nasze podejście do przedsiębiorczości.

Pokażmy inspirujące przykłady przedsiębiorców, którzy odnoszą sukces, pokonując różnego rodzaju bariery i granice. Przyjrzymy się także nietypowym pomysłom biznesowym, które powstały z myślą o dotychczas niedostrzeganych grupach odbiorców.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie