Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Promocji odpowiada za merytorykę i obsługę logistyczną działań informacyjnych i promocyjnych spółki.

Do zadań zespołu należą m.in.:
• bieżące kontakty z instytucjami partnerskimi w zakresie promocji (instytucje otoczenia biznesu, samorządy, urzędy, partnerskie instytucje zagraniczne);
• kontakty z mediami, organizacja konferencji prasowych, patronaty medialne;
• przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich dystrybucja;
• realizacja działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz innych zespołów spółki i wdrażanych projektów.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie