Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zespół zajmuje się obsługą konkursów grantowych wspierających rozwój eksportu pomorskich firm z sektora MSP oraz atrakcyjności terenów inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Do zadań należy organizacja konkursów grantowych :

 • opracowywanie dokumentacji konkursowej 
 • obsługa wniosków o udzielenie grantu, w tym:
  •  ocena formalna i merytoryczna
  • przygotowanie i podpisywanie umów 
  • rozliczanie udzielonych grantów,
  • monitoring i kontrola realizacji umów grantowych,

 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie