Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Możliwości finansowania dla MŚP w programie HORYZONT 2020


TERMIN: 17 listopada 2017 r. (piątek), godz. 11:00 - 15:00
MIEJSCE: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D (Olivia SIX), sala 12.13, 12 piętro


Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w programie ramowym UE Horyzont 2020. Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w programie Horyzont 2020 oraz zaprezentowanie  preferencyjnych konkursów dla MŚP w Horyzoncie 2020, w tym SME INSTRUMENT, FAST TRACK TO INNOVATION. Dowiedzą się Państwo jak przygotować dobry biznes plan oraz poznają doświadczenia Firmy, która pozyskała projekt w programie Horyzont 2020.

Szkolenie poprowadzą Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz przedstawiciel Firmy SESCOM S.A.

 

PROGRAM SPOTKANIA:
 

10:30-11:00

Rejestracja uczestników

11:00

Powitanie uczestników

– Renata Downar-Zapolska, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

11:00-11:30

Horyzontu 2020 – możliwości udziału MŚP

–Aleksandra Stanisławska, KPK PB UE, IPPT Warszawa

11:30-12:00

Szybka ścieżka do innowacji – zasady aplikowania oraz przygotowania wniosków

- Marta Krutel, KPK PB UE, IPPT Warszawa

12:00:13:00

Instrument SME Faza I i II w programie Horyzont - zasady aplikowania oraz przygotowania wniosków

- Aleksandra Stanisławska, Marta Krutel, KPK PR UE, IPPT Warszawa

13:00-13:30

Przerwa

13:30-14:10

Kompleksowe wsparcie innowacyjnych MSP na arenie międzynarodowej – projekt Enterprise Europe Network.

- Marcin Stolarek, EEN, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Gdańsk

14:10-14:30

Firma SESCOM S.A. jako polski przykład sukcesu w aplikowaniu o środki z programu Horyzont

- dr inż. Bartłomiej Gawin - Dyrektor Działu IT, SESCOM S.A.

14:30-15:00

 Dyskusja i podsumowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POBIERZ PROGRAM:

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie