Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • efrr rp_galeria_logosy_nawww
Obowiązki informacyjne i promocyjne Grantobiorcy
Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień
Znak !Pomorskie:
Znak !Pomorskie Poland
Wszystkie znaki

Wszystkie znaki wraz z wzorem plakatu do pobrania dostępne są również pod adresem: http://cloud.arp.gda.pl:8080/share.cgi?ssid=0TKpZXc

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie