Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki europejskie, realizacji, rozliczania i kontroli projektów unijnych. 30 września, Gdańsk

Uprzejmie informujemy, że z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń, zakończylismy rekrutację na spotkanie. W dniu 28 września br. do wszystkich osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spotkaniu, zostaną wysłane drogą elektroniczną informacje dotyczące zakwalifikowania się.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Elementem szkolenia będą warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. 

W ramach szkolenia nie będą konsultowane indywidualne przypadki. Osoby zainteresowane skonsultowaniem swojego pomysłu na projekt zapraszamy na indywidualne spotkanie do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gdańsku.
 
W programie szkolenia m.in.

 • zasady aplikowania o środki europejskie
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • zasady rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich
 • zasady kontroli projektów.

 
Miejsce i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w środę 30 września 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, (budynek A3, sala 005), w godz. 09:00-15:45.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do dnia 29 września 2015 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06 lub (58) 323 32 18. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

 • data: 2015-09-22

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie