Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Gdańsku „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, 31 sierpnia

Zakończyliśmy rekrutację na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w dniu 31 sierpnia, poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie emailem.

 

"Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"

W programie spotkania omówienie m.in.:

 • wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 • wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków krajowych,
 • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 31 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00-13:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (budynek Olivia Six - sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, do 24 sierpnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie