Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Mama może wszystko!” - Fundusze Europejskie na założenie własnej działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie organizowane 9 sierpnia 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

 • możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z:
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • projekt „Pomorzanki w biznesie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pań powyżej 30. roku życia;
 • pożyczki (Program „Wsparcie w starcie" i „Kapitał na start”) jako rozwiązanie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą;
 • możliwości uzyskania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Termin i miejsce spotkania
Spotkanie odbędzie się w środę 9 sierpnia 2017 r. w godz.10.00-13.00 w Gdyni, w Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 33 106 do 7 sierpnia 2017 r. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Na spotkanie można przyjść z dzieckiem.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie