Aktualności

Działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku

1 lutego 2024 r., Agencja Rozowju Pomorza podpisała umowę z Województwem Pomorskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, który zastąpił funkcjonujący do tej pory Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku. 

Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Słupsku / LPI FE                                             

Oferuje bezpłatnie:

 • Konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe
 • Indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.)
 • Indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami
 • Diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
 • Informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
 • Dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
 • Informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE
 • Informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy)
 • Otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria)
 • Spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online)
 • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) - spotkania z klientami w miejscowościach w których nie ma punktu informacyjnego,
 • Całodzienne dyżury MPI
 • Stoiska informacyjne podczas wydarzeń organizowanych w regionie
 • nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich

Konsultanci Punktu w Słupsku udzielają informacji w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFRMA) oraz Funduszu Spójności.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny

ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

 

 

Zapraszamy:

poniedziałki  8:00-18:00

wtorki-piątki 8:00-16:00

Zapraszamy na profil Punktu w serwisie: Facebook.com

Więcej informacji na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

 • Podpisanie umowy na pełnienie roli Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku. Na zdjęciu członkowie...

Wstecz