Aktualności

Czas na start! Fundusze europejskie na rozpoczęcie biznesu - webinar 23 listopada – II edycja

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarze, który wskaże konkretne ścieżki finansowania otwarcia biznesu przy udziale środków unijnych.

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien poznać pojęcia i zasady, które wiążą się z jej prowadzeniem. Warto także poznać te, które dają możliwość pozyskania funduszy unijnych na start. Temu poświęcony jest webinar zorganizowany przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku

W programie  m.in.: 

 • Jakie osoby mogą skorzystać z wsparcia unijnego.
 • Na jaką wartość wsparcia można liczyć.
 • Jakie są kryteria oceny wniosku.
 • Jak przygotować się do złożenia wniosku.
 • Jakie koszty będzie można kwalifikować do wsparcia.
 • gdzie można poszerzyć wiedzę na temat zakładania działalności gospodarczej

Prelegentami webinaru będą przedstawiciele Gdańskiego Urzędu Pracy, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby oraz Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości.
Zaproszeni goście przybliżą wsparcie unijne z instytucji, które reprezentują.

Miejsce i termin spotkania: 23 listopada (czwartek) w godz. 10-12:00

Zgłoszenia: 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (online) umieszczonego poniżej lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 22 listopada 2023 r.

Webinarium będzie odbywało się za pośrednictwem platformy ZOOM.
Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon. Istnieje możliwość również otwarcia programu w przeglądarce internetowej.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej dzień przed wydarzeniem (22 listopada 2023 r.).

Kontakt:  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

LPI Gdansk - Formularz stały nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE

organizowane przez

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
 
*
 
 
*
 

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A., z siedzibą Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530. Pozostałe dane kontaktowe Administratora to adres e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl; tel. +48 58 32 33 106;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:
  • realizacji webinarium, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem webinarium);
  • kontaktu związanego z realizacją webinarium; przesyłania materiałów szkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecano usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne oraz realizującym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; lub w zakresie udzielonej zgody do momentu cofnięcia zgody (na adres e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl); Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w webinarium, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferowanych przez nas usług.
 
*

* - pole wymagane


Wstecz