Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne stacjonarne: Dzień informacyjny Interreg South Baltic. Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. 31 stycznia br.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Interreg Południowy Bałtyk | POMORSKIE zaprasza na spotkanie informacyjne podczas którego przybliżymy Państwu informacje nt.:

 • Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, założeń nowego programu w perspektywie finansowej 2021-2027; 
 • Możliwości udziału małych i  średnich przedsiębiorców w programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027; 
 • Skonsultujemy Państwa pomysły. 

  

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, w obecnym okresie programowania po raz pierwszy otwiera się na udział małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą być partnerami w projekcie, ich udział powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej w programie.

Program oferuje wiele obszarów działań, w których MŚP mogą wziąć udział: jak: 

 • cyfryzacja regionu, 
 • budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację, 
 • wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym wyłączeniu społecznym, 
 • włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, czy promocja  zrównoważonego rozwoju niebieskiej i zielonej gospodarki.       

W programie  m.in.: 

 • Możliwości wsparcia w ramach projektu SPEKTRUM
 • Opis założeń programu 
 • Wymogi formalne na etapie aplikacji 
 • Obszary wsparcia
 • Możliwość indywidualnej konsultacji pomysłów

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w sali 12.13  w dniu 31.01.2023 r. w godz. 10:00-13:00 

Zgłoszenia: 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.gdansk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, 323 31 58  do dnia 31.01.2023 r.

 

Kontakt:  
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
  Zdjęcia na stronie