Aktualności

WEBINARIUM: Rozwiń firmę dzięki usługom doradczym w projekcie SPEKTRUM. 19 października

Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłosiła nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Konkurs umożliwia sfinansowanie w 50% kosztów zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez  akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu.

W związku z ogłoszonym konkursem Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium 19 października  2021r w godz. 10:00-11:00.

 W programie  m.in.

  • kryteria formalne udziału w konkursie;
  • kryteria wyboru projektów;
  • kwalifikowalność  wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • wybór projektów i podpisanie umów;
  • proces realizacji usług, najczęściej popełniane błędy.

Miejsce i termin webinarium: 
Webinarium odbędzie się we wtorek 19 października 2021r. w godz. 10:00-11:00 na platformie click meeting.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 18 października 2021 roku.


Udział w webinarium jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Wstecz