Aktualności

System zamówień instytucji Unii Europejskiej szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju

Obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków. Może to być jednak również szansa do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych w tym unijnych czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.  Praktyczne informacje można uzyskać na stronie: www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Wstecz