Aktualności

Do 4 maja NGOsy mogą wystąpić do Samorządu Województwa Pomorskiego o środki na działania pomocowe

Pomorskie NGO’sy mogą zdobyć nawet 10 000 złotych na realizację działań pomocowych w związku z epidemią COVID-19 w ramach „małych grantów”.

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza NGO’sy do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19

Oferty należy składać do 4 maja. Więcej informacji: rops.pomorskie.eu

Wstecz