Aktualności

ODWOŁANE - Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Słupsku, 24 marca

Szanowni Państwo, z uwagi na obecnie panującą sytuację, odwołujemy spotkanie informacyjne organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Dotacje na żłobki.  Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3"​. Spotkanie odbędzie się  24 marca 2020 r., w Słupsku.

Na spotkanie zapraszamy osoby oraz instytucje prowadzące lub planujące prowadzić żłobek (lub inną formę opieki nad dzieckiem do 3 lat).

W programie spotkania m.in.:

  • specyfika, cel konkursu, system wyboru projektów,
  • zasady realizacji i rozliczania projektów,
  • standardy realizacji wsparcia,

Termin i miejsce spotkania: 
24 marca 2020 r., godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13 B w Słupsku.
 

Zgłoszenia: 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy: 
 slupsk.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 59 714 18 44,  59 714 18 45. 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. ​ 


Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.  

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

  • Plakat

Wstecz