Aktualności

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne - spotkanie informacyjne w Gdyni i Słupsku, 4 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - zakres wsparcia na inwestycje firm;
 • możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne:
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje proekologiczne:
  - Europejska Współpraca Terytorialna,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich   odbędą się w środę 4 listopada  2015 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

 • Gdynia - w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 lutego 24.
 • Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 2 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdyni : gdansk.pife@pomorskie.eu, tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Słupsku: slupsk.pife@pomorskie.eu, tel.: 59 846 81 14


Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 


Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
 

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji o spotkaniach środowych - tutaj

 

 • data: 2015-10-21

Wstecz