Aktualności

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na inwestycje proekologiczne, w tym odnawialne źródła energii”, 5 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku zapraszają na spotkanie informacyjne organizowane 5 października (środa), poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedsiębiorców na realizację inwestycji proekologicznych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • konkurs w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne z RPO WP 2014-2020 (w tym założenia konkursu i kryteria wyboru projektów),
 • możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje proekologiczne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania dla firm - inicjatywa LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz inicjatywa JEREMIE,   źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkania odbędą się w środę 5 października 2016 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

 • Gdańsk - w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre, budynek Olivia Six). - rekrutacja na spotkanie w Gdańsku została zakończona
   
 • Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 3 października 2016 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adresy mailowe:

 • Spotkanie w Gdańsku: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 58 323 31 06 - rekrutacja zakończona
 • Spotkanie w Słupsku: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji o spotkaniach w innych miejscowościach na www.pomorskiewunii.pl

Wstecz