Aktualności

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ – perspektywa finansowa 2014–2020”, 29 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 29 czerwca 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

W programie spotkania m.in.:
• Jak założyć działalność gospodarczą dzięki Funduszom Europejskim.
• Jak podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje – czyli możliwości rozwoju zawodowego dzięki szkoleniom i kursom językowym, komputerowym i zawodowym. 
• Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
• Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla osób 50+, czyli możliwości skorzystania z dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska pracy lub z dofinansowania do wynagrodzenia. 
• Porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ABC składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej. 
• Programy profilaktyki zdrowotnej współfinansowane z Funduszy Europejskich.
• Zdrowie na plus – czyli porady dietetyka. Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji Poradni Promocji Zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu masy ciała). 

Miejsce i termin spotkania
Spotkanie odbędzie się we czwartek 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 09:00–13:00.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27 czerwca wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014–2020.

Wstecz