Aktualności

Spotkanie informacyjne w Bytowie: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - 25 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 września 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów
  • Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 września 2017 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie przy ul. Podzamcze 34 (sala konferencyjna), w godz. 11:30 – 14:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 22 września wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem:
59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Wstecz