Aktualności

„Zasady udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020” - spotkanie informacyjne w Gdańsku, 13 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzeniem infrastruktury b+r na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje",który został ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

W programie spotkania omówienie m.in.
- zasad udziału w konkursie;
- typy beneficjentów;
- preferowane projekty;
- poziom dofinansowania;
- kwalifikowalność  wydatków;
- pomoc publiczna w projektach;
- zasady składania wniosków o dofinansowanie;
- kryteria oceny projektów
- wybór projektów i podpisanie umów.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 r. w godz. 10:00-12:15
w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472D, budynek Olivia Six, sala 12.13 (piętro 12).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 12 grudnia 2018 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Wstecz