Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” - szkolenie, 25 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ NA SPOTKANIE. KOLEJNE PLANOWANE JEST W III KWARTALE 2015 r. 

W ramach szkolenia nie będą konsultowane indywidualne przypadki. Osoby zainteresowane skonsultowaniem swojego pomysłu na projekt zapraszamy na indywidualne spotkanie do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gdańsku.

W programie szkolenia m.in.

 • zasady aplikowania o środki europejskie,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
 • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.


Miejsce i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, (budynek A3, sala 005), w godz. 9:00-15:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl do dnia 24 czerwca 2015 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia posiłku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2015-06-17

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie