Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Środa z Funduszami" - spotkanie na temat wsparcia młodych osób z Funduszy Europejskich - Słupsk, 6 lipca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 6 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem osób młodych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 6 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem osób młodych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie z Funduszy Europejskich osób młodych na rynku pracy, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
  - aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
  - szkolenia w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
  - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa),
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • pozostałe możliwości wsparcia osób młodych, w tym program Erasmus+,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B, w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego.

Warunkiem uczestnictwa w tym spotkaniu jest przesłanie do dnia 4 lipca 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku: slupsk.pife@pomorskie.eu. Kontakt telefoniczny tel.: 59 84 68 114.

 • data: 2016-06-24

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie