Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”, 18 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 18 stycznia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miastka, Bytowa oraz całego powiatu bytowskiego.

W programie spotkania m.in.:

 • najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej,
 • aktualne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa),
 • możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
 • oferta Powiatowych Urzędów Pracy,
 • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Miastku przy ul. Dworcowej 29.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 16 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie