Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Konkurs 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 15 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 15 lutego, poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne.

W programie spotkania m.in.:
Zagadnienia związane z konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne:

 • typy beneficjentów,
 • preferowane projekty,
 • poziom dofinansowania,
 • kwalifikowalność wydatków,
 • pomoc publiczna w projektach,
 • zasady składania wniosków o dofinansowanie,
 • kryteria oceny projektów,
 • wybór projektów i podpisanie umów.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 15 lutego 2017 r. w godz.13:00-15:00 w Gdyni w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 lutego 24 (sala 107, 1 piętro).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 33 106, do dnia 13 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie