Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

WEBINARIUM: Rozwiń firmę dzięki usługom doradczym w projekcie SPEKTRUM. 19 października

Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłosiła nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Konkurs umożliwia sfinansowanie w 50% kosztów zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez  akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu.

W związku z ogłoszonym konkursem Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium 19 października  2021r w godz. 10:00-11:00.

 W programie  m.in.

 • kryteria formalne udziału w konkursie;
 • kryteria wyboru projektów;
 • kwalifikowalność  wydatków;
 • pomoc publiczna w projektach;
 • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
 • wybór projektów i podpisanie umów;
 • proces realizacji usług, najczęściej popełniane błędy.

Miejsce i termin webinarium: 
Webinarium odbędzie się we wtorek 19 października 2021r. w godz. 10:00-11:00 na platformie click meeting.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 18 października 2021 roku.


Udział w webinarium jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie