Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Wsparcie UE dla jednostek samorządu terytorialnego związane z inwestycjami” - spotkanie informacyjne w Gdańsku, 5 lutego 2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 5 lutego 2020 r., poświęcone m.in. projektom UE służącym zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej.
 
Na spotkaniu będziemy mówić m.in. o :

 • Zasadach udziału w projekcie POWER 2.18 „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”,
 • Zasadach konkursu na granty inwestycyjne w ramach projektu Invest in Pomerania 2020, kwalifikowalności wydatków, kryteriach oceny projektu w konkursie,
 • Pożyczkach na zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w ramach „Funduszu Dostępności” Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę  05 lutego 2020r. w godz.10.00-12.30  w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w  Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Olivii Business Centre w budynku Olivia Six, piętro 12, sala 12.13.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 33 106 do dnia 3 lutego 2020 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie