Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • Galeria logotypów
  • Teren przemysłowy
Ranking terenów inwestycyjnych

W związku z realizacją projektu grantowego ,,Invest in Pomerania 2020” przedstawiamy zaktualizowany ranking terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim.

Ranking zrealizowany został w dwóch etapach. Etap pierwszy został zrealizowany przez ARP S.A i obejmował identyfikację potencjalnych terenów inwestycyjnych  i przygotowanie analizy czynników ilościowych mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych terenów. Drugi etap został wykonany przez Deloitte Consulting S.A. i obejmował analizę czynników jakościowych mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną terenów inwestycyjnych objętych pierwszym etapem. Każdy z etapów analizy został zakończony przygotowaniem listy rankingowej porządkującej tereny inwestycyjne względem atrakcyjności inwestycyjnej. Na podstawie rankingu zostały przydzielone oceny punktowe. Maksymalna do uzyskania liczba punktów na pierwszym etapie wynosiła 40, na drugim – 60.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym dokumentem.

 

  • data: 2019-05-31

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie