Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiany zasad udziału w konkursie i usługach Brokera zagranicznego

Dostarczanie firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą – takie działania obejmuje druga odsłona usługi Brokera Zagranicznego. Konkurs dla firm chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego potrwa do 30 czerwca 2020 r.

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID 19, informujemy, że z dniem 22 kwietnia 2020 r. zmianie uległy zasady udziału firm w konkursie i usługach Brokera zagranicznego.

Wprowadzone zmiany:

 • Wydłużenie terminu składania przez firmy wniosku do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego do 30 czerwca 2020 r. (pierwotna data zakończenia konkursu to 30 kwietnia br.).
 • Wydłużenie czasu trwania umowy na realizację usługi Brokera zagranicznego do 31 maja 2021 roku.
 • Dopuszczenie rozłożenia kaucji w wysokości 21 tyś zł, która powinna być wpłacona przez firmę uczestniczącą w usłudze jako zabezpieczenie realizacji umowy, na cztery równe raty (płatne w miesiącach od sierpnia do listopada).
 • Dopuszczenie wniesienia zabezpieczania realizacji umowy na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zamiast wpłaty kaucji w wysokości 21 tys. zł
 • Dopuszczenie możliwości zwiększenia liczby wspartych usług o 100% w stosunku do pierwotnie zakładanej liczby 20 usług.
 • Wprowadzenie w regulaminie i umowie możliwości zastąpienia wyjazdów na spotkania zagraniczne z potencjalnymi kooperantami, spotkaniami na odległość z wykorzystaniem internetowych kanałów komunikacji w przypadku, jeśli sytuacja epidemiczna spowodowana COVID - 19 nie pozwoli na odbycie takich wyjazdów w ramach realizowanej usługi.

Zmianie uległ Regulamin konkursu oraz Umowa na skorzystanie ze wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.


Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I (ok. 90 dni)- wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych. 

Etap II (ok. 60 dni)– organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. 

Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 roku.


Jakich rynków dotyczy usługa?

Działania w ramach Brokera zagranicznego w 2020 roku będą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Firma chcąca wziąć udział w usłudze Brokera zagranicznego musi wskazać jeden z wymienionych rynków. 

Zostanie zrealizowanych 20 usług (możliwość zwiększenia liczby do 40 usług, w tym możliwość ograniczenia realizacji usług na rynku afrykańskim i rynku Indii do łącznie pięciu).


Broker zagraniczny - dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie firmy z Pomorza, które uczestniczyły w badaniu Proeksport realizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy i uzyskały rekomendacje brokera eksportowego. Przedsiębiorstwa muszą ponadto spełniać wymagania dotyczące ubiegania się o środki europejskie określone w Regulaminie Konkursu. Do konkursu nie mogą przystąpić firmy, które skorzystały z usługi brokera zagranicznego w poprzedniej edycji programu oraz firmy istniejące na rynku krócej niż 2 lata.

Warunki skorzystania z usługi

 • Usługa jest bezpłatna (Podatek VAT od ostatecznej wartości usługi nie jest objęty wsparciem i musi być zapłacony przez uczestnika)
 • Firma zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto (szacowany koszt usługi wynosi 70 000,00 zł netto) lub złoży zabezpieczenie dla realizacji umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
  Kaucja w wysokości 21 tys zł, może być opłacona przez przedsiębiorstwo jako zabezpieczenie realizacji umowy w czterech równych ratach (płatne w miesiącach od sierpnia do listopada).
 • Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w przetargu.

Planowany harmonogram usług:

2.03.2020 – 30.06.2020

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumenty konkursowe dostępne na stronie www.arp.gda.pl

1.07.2020 – 31.07.2020

OCENA WNIOSKÓW
Ocena potencjału eksportowego na podstawie badania Proeksport i oceny informacji zawartych we wniosku.

1.08.2020 – 31.08.2020

WYNIKI KONKURSU

Podpisanie umów z firmami na skorzystanie z usługi.
Wpłata kaucji.

1.09.2020 - 31.12.2020

WYBÓR WYKONAWCY

Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

1.01.2021- 31.03.2021

REALIZACJA USŁUGI - I ETAP (ok. 90 dni)

Badania i analizy wybranego przez firmę rynku.
Poszukiwanie kontaktów biznesowych i pomoc w ich inicjowaniu.

1.04.2021 – 31.05.2021

REALIZACJA USŁUGI – II ETAP (ok. 60 dni)

Organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami.

31.05.2021

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Czas realizacji całej usługi dla firmy to 150 dni.
Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 r.

Zmiany w harmonogramie usług spowodowane są pandemią koronawirusa.
Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.


Zgłoszenia:

 • Firma chcąca uczestniczyć w konkursie musi złożyć wniosek o dofinansowanie oraz komplet dokumentów (znajdują się poniżej)
 • Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy dostarczyć pod wskazany adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: 
  a) Przedsiębiorca: nazwa i adres do korespondencji;
  b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk;
  c) Dopisek: „Wniosek o  skorzystanie z usługi  Brokera zagranicznego”.
 • Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 2 marca 2020 r. roku do 30 czerwca 2020 r. , w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku. Wniosek może być również przesłany pocztą, wtedy o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Informacje:

Joanna Wołczyk
tel. 58 32 33 106
e-mail: joanna.wolczyk@arp.gda.pl

 • 750x200_broker-2020-02
 • 750x200_broker-2020-03

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie