Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • Galeria logotypów
 • Logotyp Invest In Pomerania
Invest in Pomerania 2020

W lipcu 2016 roku Agencja Rozwoju Pomorza podpisała z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu "Invest in Pomerania 2020" (RPPM.02.05.00-22-0001/16-00).

Celem projektu jest rozwój przedsięwzięć produkcyjnych oraz realizacja następujących zadań:

 • wdrożenie mechanizmu finansowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy będą mogli uzyskać granty na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowę hal przemysłowych lub logistycznych
 • zorganizowanie spójnego systemu zachęt inwestycyjnych, obejmującego między innymi udogodnienia dla podmiotów we wstępnym etapie realizacji inwestycji oraz profesjonalne programy szkoleniowe
 • kompleksowe działania promocyjno-informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców w określonych branżach

Czas realizacji:

 • od lipca 2016 do czerwca 2023

Budżet:

 • całkowita wartość projektu: 90 221 924,14 zł
 • dofinansowanie na poziomie 88,44%, w wysokości 76 187 308,76 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2104-2020.

Szczegółowe informacje i kontakt:
Wojciech Tyborowski
Dyrektor Działu Obsługi Inwestora
tel.: 58 32 33 256
wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie