Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Oferta wsparcia dla przedsiębiorców z Pomorza i nie tylko. 26 maja br.

Podczas Dnia Informacyjnego Innovation Coach w dniu 26 maja odpowiemy na pytanie dlaczego warto inwestować w innowacje. Uczestnicy dowiedzą się jakie są i będą w przyszłości możliwości dofinansowania na B+R+I z Unii Europejskiej. Początkiem tej drogi może być właśnie projekt Innovation Coach, który przedstawimy przy udziale przedsiębiorców, którzy już z niego skorzystali oraz naszych ekspertów. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza oraz pomorskiego PIFE przedstawią Państwu regionalną ofertę dla przedsiębiorców, a ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowie o obszarach wsparcia w Programie Ramowym Horyzont Europa. Podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z naszymi ekspertami na indywidualnych konsultacjach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się formule hybrydowej. Liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


26 maja 2022 r.
Agenda

10:00 - 10:20  Otwarcie wydarzenia i Innovation Coach w liczbach I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE/ NCBR

10:20 - 10:50  Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji I Agnieszka Banrowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE

10:50 - 11:10  Success Stories Innovation Coach I absolwenci projektu Innovation Coach z Pomorza; moderacja Paweł Harycki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE

11:10 - 11:30  Dlaczego warto zostać coachem innowacji? I ekspert Innovation Coach; moderacja Paweł Harycki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE

11:30 - 12:15  Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w nowym Programie na 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

12:15 - 12:30  Przerwa

12:30 - 13:00  Agencja Rozwoju Pomorza - regionalna oferta dla przedsiębiorców

13:00 - 13:40  Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa I Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE/ NCBR

13:40 - 14:00  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku 

14:00 - 14:30  Konsultacje z przedsiębiorcami


ZGŁOSZENIA: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/96-oferta-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-z-pomorza-i-nie-tylko

Nabór zgłoszeń do 24 maja do godz. 14:00, o udziale stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń. 

Miejsce: 

sala szkoleniowa ARP S.A. (Olivia Business Centre w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, Budynek Olivia Six)

 

Bio  ekspertów:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Anna Sęk - entuzjastka innowacji, wierzy, że współpraca nauki i biznesu jest szansa na rozwój gospodarek i społeczeństw. Od lat zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. W projekcie Innovation Coach koordynuje pracę Zespołu i czuwa nad jej jakością. Wcześniej zawodowo w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym. 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie