Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

"Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020" - materiały ze spotkania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania "Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020", które organizowane było przez RPK PR UE przy Politechnice Gdańskiej w dn. 24 czerwca br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Arkońskiej 6 (budynek A3) w Gdańsku.

Spotkanie poświęcone było możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Celem spotkania było przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w Programie Horyzont 2020 oraz oferty wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla MŚP aplikujących w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Spotkanie poprowadzili Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Ośrodka Enterprise Europe Network oraz przedstawiciel Firmy OptiNav Sp. z o.o.

W przypadku pytań dotyczących zasad aplikowania w ramach Programu Horyzont 2020, zapraszamy do kontaktu z Działem Konsultingu i Rozliczeń w Agencji Rozwoju Pomorza.


Kontakt:
www.arp.gda.pl zakładka Konsulting

Agnieszka Pasztaleniec - Szczerkowska
Dyrektor Działu Konsultingu i Rozliczeń
tel.: 58 32 33 273
e-mail: agnieszka.pasztaleniec@arp.gda.pl

Marek Trocha
Z-ca Dyrektora Działu Konsultingu i Rozliczeń
tel.: 58 32 33 257
e-mail: marek.trocha@arp.gda.pl

  • data: 2015-06-24

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie