Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Seminarium poświęcone tematyce rozporządzenia REACH - Gdynia - PPNT, 19 września

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" we współpracy z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP zaprasza mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w seminarium poświęconym tematyce rozporządzenia REACH, ze szczególnym naciskiem na wypełnienie obowiązków rejestracyjnych przy rejestracji pełnej, która obowiązywać będzie od 1 czerwca 2018 r.

Dlaczego warto?
Przypominamy, że art. 5 rozporządzenia REACH wskazuje, że jeżeli firma nie zarejestruje swojej substancji w określonym terminie nie będzie mogła jej produkować/importować i wprowadzać na rynek unijny. Proces rejestracji jest na tyle skomplikowany i kosztowny, że do działania należy przystąpić wcześniej, dlatego też seminarium ma Państwu wskazać różne możliwości pomocy i wsparcia oraz sposób postępowania podczas dokonywania rejestracji substancji.

Więcej informacji na temat obowiązkowej rejestracji od 1 czerwca 2018 r. można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów: www.echa.europa.eu/pl/reach-2018.

Program:

9.30 - 9.45 Powitanie uczestników warsztatów
9.45 - 10.45 Rejestracja 2018 w pigułce, cz. 1
1. Obowiązek rejestracyjny
2. Wyłączenia z rejestracji substancji
3. Identyfikacja substancji
10.45 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.30

Rejestracja 2018 w pigułce, cz. 2
4. Obliczanie tonażu
5. Narzędzia do przedkładania danych
6. Załączniki do wypełnienia
7. Współpraca na forach SIEF
8. Koszty

12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 15.00 Sesja panelowa - pytania i odpowiedzi dotyczące procesu rejestracji


Prowadzący:
Monika Wasiak-Gromek
i Krzysztof Domański
Biuro ds. Substancji Chemicznych, Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

Kiedy i gdzie?
Seminarium odbędzie się 19 września 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Zgłoszenia i kontakt:

Wstęp wolny, aby wziąć udział w seminarium, należy zarejestrować się na stronie: https://reach2018.evenea.pl/ 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji udziela:
Paweł Gruszkowski
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
Tel.: 796 704 730

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie