Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

SB WELL

 • sb well project logo

Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion: SB WELL

Agencja Rozwoju Pomorza realizuje projekt pn. “Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion”/ Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja”. Liderem projektu jest Uniwersytet Karola Linneusza ze Szwecji.

Celem projektu jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat koncepcji wellbeing, możliwości jej wykorzystania w sektorze turystycznym, jak również promocja Regionu Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego turystycznie miejsca.

Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw sektora MSP, potencjalnych turystów oraz interesariuszy m.in. władz lokalnych i regionalnych, którzy mogą mieć wpływ na kształtowanie się turystyki w regionie Południowego Bałtyku.

Warto zaznaczyć, że zespół projektowy będzie pracować nad czterema głównymi produktami:

 • przewodnikiem dla firm dotyczącym rozwoju, zarządzania, budowania marki i promocji turystyki wellbeing w regionie Południowego Bałtyku
 • ustaleniem standardów i dobrych praktyk dla turystyki wellbeing w regionie Południowego Bałtyku
 • określeniem miejsc pilotażowych, w których można uprawiać turystykę wellbeing i ich promocją
 • stroną internetową, prezentującą miejsca wellbeing w regionie Południowego Bałtyku pn. Wellbeing Atlas.

W ramach projektu zostanie opracowany także model, który wskaże przedsiębiorcom w jaki sposób tworzyć, rozwijać i planować turystykę wellbeing.

Projekt jest realizowany przez 9 partnerów z 5 krajów z obszarów Południowego Bałtyku: Linnaeus University (lider projektu - Szwecja), EUCC Baltic Office (Litwa), Klaipeda State University of Applied Sciences, Agencja Rozwoju Pomorza SA (Polska), Tourism Association „Vogelparkregion Recknitztal” (Niemcy), Energy Agency for Southeast Sweden Ltd (Szwecja), County Administrative Board of Kalmar (Szwecja), Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka (Polska), Danish Tourism Innovation (Dania).

Poza partnerami regularnymi, w projekcie pomagać będzie 9 partnerów stowarzyszonych, w tym Bornholm Municipality (Szwecja), Öland tourism organisation (Szwecja), Kalmarsund Promotion (Szwecja), Gdańska Organizacji Turystyczna (Polska), Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej (Polska), Tourism Association „Fishland-Darß-Zings” (Niemcy), Curonian Spit National Park (Litwa), Kretinga district municipality administration (Litwa) i Seaside regional park (Litwa).

Oś priorytetowa: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel szczegółowy: Intensywniejszy rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla tworzenia zrównoważonych obszarów turystycznych

Okres realizacji projektu: 01.07.2018-31.12.2022 r.

Całkowity budżet projektu: 2 199 999,83 euro


Projekt SB WELL jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Kierownik Projektu
Monika Dmitrzak

tel. +48 58 32 33 237
monika.dmitrzak@arp.gda.pl
 


SB WELL: WELLBEING TOURISM IN THE SOUTH BALTIC REGION – GUIDELINES FOR GOOD PRACTISES & PROMOTION

We kindly inform you that on the 1st of July 2018 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. started the project “Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion”. The project will last till the 30th of June 2021. The leading Partner is Linnaeus University (LNU) from Sweden, and the remaining partners represent Denmark, Lithuania, Poland and Sweden.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund within the Interreg South Baltic Programme 2014-2020.

The main goal of the project is to increase the awareness about wellbeing, create wellbeing in the tourism sector and promote the South Baltic Region as an attractive destination for wellbeing recreation.

The project is addressed to SMEs and other actors representing tourism industry in SBR who are facilitated in finding options that contribute to wellbeing of visited regions.

There are four outputs we would like to work on during the project implementation:

 • a Roadmap for developing, managing, branding and promoting wellbeing tourism in the SB region,
 • a Set of guidelines/criteria for Wellbeing tourism in the SB region & good practices,
 • a Regional interactive Wellbeing Atlas, and
 • Pilot sites for wellbeing & promotion, symbolic centres of regional networks in Wellbeing tourism.

The ARP is one of the project partners and leader of Communication and Dissemination work package. We concentrate on providing an attractive and user-friendly overview of what is offered in the Pomerania region in terms of tourism products and services, contributing to sustainability and wellbeing. It will lead to a larger interest in visiting the region and the number of visitors that choose recreation products and services that focus on sustainability and wellbeing.

Budget: 2 199 999.83 € (1 740 064.13 €  is provided  by the South Baltic programme,  ERDF)

Duration time: 1.07.2018-31.12.2022 r.

Priority Axis: Exploiting the environmental and cultural potential of the South Baltic area for the blue and green growth

Specific Objective: Increased development of the South Baltic area’s natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations.

Monika Dmitrzak

SB Well Project Manager

phone: +48 58 32 33 237
monika.dmitrzak@arp.gda.pl

drukuj ()

 • cirtoinno-logo-CIRTOINNO_WITH INTERREG

drukuj całą stronę