Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Wyniki II konkursu grantowego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy

Wyniki II konkursu grantowego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy

Na dzień 1 sierpnia 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 5.127.565,35 zł.

Na dzień 29 sierpnia 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 4.657.381,84 zł.

Na dzień 19 września 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 4.147.686,72 zł.

Na dzień 17 października 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 3.777.906,47zł.

Na dzień 7 listopada 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 3.519.355,27zł.


Ogłoszenie o naborze wniosków TUTAJ. Dokumenty do podpisania umowy TUTAJ.

 

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.02.2018 został zakończony dnia 30 listopada 2018 r. Planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru w I kwartale 2019

  • data: 2018-08-07