Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wyniki II konkursu grantowego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy

Na dzień 1 sierpnia 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 5.127.565,35 zł.

Na dzień 29 sierpnia 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 4.657.381,84 zł.

Na dzień 19 września 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 4.147.686,72 zł.

Na dzień 17 października 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 3.777.906,47zł.

Na dzień 7 listopada 2018 r. pozostała w ramach konkursu alokacja wynosi 3.519.355,27zł.


Ogłoszenie o naborze wniosków TUTAJ. Dokumenty do podpisania umowy TUTAJ.

 

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.02.2018 został zakończony dnia 30 listopada 2018 r. Planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru w I kwartale 2019

  • data: 2018-08-07

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie