Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Pomorska Rada Przedsiębiorczości

Pomorska Rada Przedsiębiorczości została powołana z inicjatywy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, w ramach projektu „Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu” realizowanego przez ARP na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego.

Celem powołania Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości jest m. in. zainicjowanie dyskusji na temat systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie, realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu, w szczególności w kontekście środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rada, jako ciało doradcze Marszałka Województwa Pomorskiego, skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. 

W jej wchodzą 34 organizacje członkowskie, wybrane spośród:

 • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych,
 • instytucji wspierających przedsiębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego,
 • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych,
 • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców,
 • organizacji proinnowacyjnych,
 • środowisk naukowych,
 • inicjatyw klastrowych,
 • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.


Członkowie Rady są powoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego na okres dwóch lat.

W chwili obecnej Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt:
 +48 58 326 83 00
prp@pomorskie.eu

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie