Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«maj 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

2408 wejść
2018.05.25 15:52

Data

27.05.2018

Galeria

Baner

Warsztaty dla firm turystycznych dot. gospodarki cyrkularnej już 28 lutego - projekt finansowany z funduszy UE

Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy z branży turystycznej (hotele, ośrodki SPA, obiekty gastronomiczne) z Pomorza na cykl warsztatów dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) inaczej gospodarki cyrkularnej (ang. circular economy). Celem warsztatów jest  testowanie metod prowadzących do realnych rozwiązań pro ekologicznych -  gospodarki obiegu zamkniętego.

Zapraszamy firmy działające na Pomorzu w regionach Gdańskiego, Szczecińskiego, Stargardzkiego, Koszalińskiego, Słupskiego, Gdańskiego oraz Elbląskiego.

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

Korzyści dla przedsiębiorstw, wynikające z GOZ to m.in.: oszczędności z tytułu recyklingu i ograniczenia konsumpcji, budowa marki firmy jako nowoczesnej i przyjaznej środowisku, możliwość pozyskania nowych klientów, szczególnie z krajów Skandynawskich oraz podniesienie konkurencyjności.

Warsztaty testujące dostarczą wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. zasad wdrażania gospodarki cyrkularnej wewnątrz firmy, korzystnych zmian we współpracy z otoczeniem przedsiębiorstwa jak i osiągania wymiernych korzyści ekonomicznych.

Wybrane podczas warsztatów firmy będą mogły uczestniczyć w testowym etapie bezpłatnego doradztwa. Udział w warsztatach oraz doradztwie będzie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach programu  Interreg Południowy Bałtyk.

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy Rekrutacja do 22 lutego 2018 r.

Cykl warsztatów będzie odbywać się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w dniach:

Blok

Grupa 1

Grupa 2

Wstęp i modele biznesowe

28.02

1.03

Efektywność energetyczna

1.03

2.03

Design thinking

4-5.03

6-7.03

 Marketing/budowanie marki

7.03

8.03

W każdym dniu warsztatów może uczestniczyć inna osoba w zależności od jej kompetencji (jedna osoba ze zgłoszonej na warsztaty firmy).

Zajęcia od godziny 9:00 do 15:00.
Miejsce warsztatów: Gdańsk, siedziba Agencji Rozwoju Pomorza,
Al. Grunwaldzka 472D, Olivia Business Centre, budynek Olivia Six

Informacje:

Prelegenci
Profesjonaliści z Polski i Szwecji, wykładowcy uniwersyteccy i praktycy biznesu, którzy doświadczenie zdobywali w międzynarodowych firmach i zagranicznych uczelniach, między innymi:

Setayesh Sattari – dr nauk ekonomicznych, prowadząca zajęcia z obszaru komunikacji marketingowej, zachowań konsumenta, budowania marki, zrównoważonego rozwoju itp. Obecnie pracuje w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Lineusza w Växjö w Szwecji.

Agnieszka Mróz –  service designer, moderatorka, analityk biznesowy. Z wykorzystaniem podejścia service design projektuje dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych.  Posiada doświadczenie w realizacji projektów m.in. w Turcji, Grecji i Niemczech. Doświadczona moderatorka procesów i warsztatów opartych o metodologię service design i design thinking. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziła ponad 1000 godzin warsztatów. Prelegentka na wielu konferencjach poświęconych tematyce service design m.in. Element Talks, Experience Camp, World Usability Day.

Henryk Stawicki - pomaga organizacjom tworzyć strategie usług, brandów i produktów w oparciu o design. W biznesie od 13 lat. Po praktykach w londyńskim Brunswick Arts Consulting wyjechał do Nowego Jorku. Dołączył do zespołu Replay Creative, kreatywnej agencji softwarowej, oraz zespołu School of Design Strategies na Parsons School of Design współtworząc m.in. Parsons Entrepreneurial Lab. Ukończył drugie studia magisterskie na Parsons (2-giej najlepszej uczelni designu na świecie). Współpracował z sekcją Handlu i Inwestycji Polskiego Konsulatu RP w NYC projektując i koordynując sympozjum dla projektantów i przedsiębiorców podczas New York Design Week.


Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

Więcej o projekcie CIRTOINNO tutaj

Informacje o GOZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WARSZTATY
pn. "EKONOMIA CYRKULARNA W BRANŻY TURYSTYCZNEJ"


 

Warunki udziału:

 1. Wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza online.
 2. Przesłanie zgłoszenia do dnia 22 lutego 2018 r.
 3. Uczestnik musi być przedstawicielem mikro, małej lub średniej firmy z nadmorskiego sektora turystycznego, (zarówno z miast jak również obszarów wiejskich), a także tych działających w zrównoważonej, ekologicznej turystyce na obszarach o szczególnej wartości turystycznej
 4. Firma musi działać na Pomorzu - obejmującym region Szczeciński, Stargardzki, Koszaliński, Słupski, Gdański, Trójmiejski oraz Elbląski .
 5. Firma musi świadczyć w województwie pomorskim przynajmniej jedną z n/w usług turystycznych:
  a) noclegowe / zakwaterowania
  b) SPA (w ramach turystyki wellness) dla grup i osób indywidualnych
  c) usługi gastronomiczne dla turystów
 6. Uczestnicy powinni mieć możliwości i gotowość do wdrażania innowacyjnych produktów i usług w obszarze Południowego Bałtyku, przy wykorzystaniu zasad zrównoważonego rozwoju .


Zgłaszająca się firma zobowiązuje się do:

 • Uczestniczenia w 5 dniach warsztatów
 • Udzielenia po zakończeniu warsztatów informacji zwrotnej na temat zakresu i jakości zajęć w udostępnionym formularzu ewaluacyjnym

Weryfikacja uczestników:

Spełnienie warunków udziału

Potwierdzenie:

Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu mailem.

 

*) Pola znaczone gwiazdką to pola obowiązkowe

FIRMA / INSTYTUCJA

Nazwa firmy/instytucji: * 
Kraj: 
Miejscowość: * 
Województwo: * 
Ulica oraz nr: * 
NIP: * 
email: 
Telefon: * 

Dane osoby do kontaktu w firmie:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: * 
email: * 

Kategoria firmy/ instytucji:

Wielkość firmy: *

 • mniej niż 10 pracowników oraz
 • roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

 • mniej niż 50 pracowników oraz
 • roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

 • mniej niż 250 pracowników oraz
 • roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
Reprezentowany sektor usług turystycznych: * 


Moduł "Wstęp do GOZ"
Obecnie funkcjonująca gospodarka linearna oparta na modelu „weź, wykorzystaj, wyrzuć” zużywa ogromne ilości tanich, łatwo dostępnych surowców i energii. To model, który dochodzi do wyczerpania się  jego fizycznych zasobów. Przekształcenie w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego jest jedną z ważniejszych zmian w kierunku zrównoważonego biznesu. GOZ wymaga interdyscyplinarnego podejścia, łączącego tak socjotechnikę, zarządzanie jak i uwarunkowania środowiskowe. Celem Modułu jest zasilenie Państwa firmy wiedzą na temat koncepcji GOZ, jej zakresu i zasad. Będzie okazja aby przeanalizować czym jest projektowanie rozwiązań GOZ dla firmy przy uwzględnieniu zrównoważonego łańcucha dostaw.  

Moduł "Modele Biznesowe"
Model biznesowy definiuje sposoby w jaki organizacja tworzy, dostarcza i pozyskuje wartość. W tradycyjnej gospodarce linearnej, uwaga skupiona jest na maksymalizacji zysku. Jej uczestnicy są oceniani pod względem poziomu osiągniętego zysku i korzyści własnych. W GOZ każdy uczestnik powinien tworzyć wartości własne (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) jak i w szerszym kontekście gospodarki. Przyszłość innowacji, konkurencyjność i stan środowiska mogą rozwijać się harmonijnie pod warunkiem, że zrozumiemy zagrożenia ekonomii linearnej i przejdziemy na myślenie systemowe. Wymaga to przeprojektowania produktów i usług ale także modeli biznesowych. Głównym celem tej części warsztatu jest zebranie wszystkich możliwości jakie daje GOZ i sprawdzenie jak dostosować do nich działania Państwa firmy i jak zaprojektować bardziej globalny, dynamiczny i zyskowny model biznesowy.

Moduł "Energia"
Posiadanie “wydajnych i odnawialnych źródeł energii” jest kluczem do uzyskania nowych korzyści i modeli biznesowych, jak również, do wzmocnienia bardziej ekologicznego profilu Państwa firmy. Ten Moduł ma na celu wesprzeć Państwa biznes aby bardziej optymalnie zarządzać energią przy jednoczesnej oszczędności zasobów i w efekcie finansów. Głównymi obszarami w ramach Modułu są wydajność energetyczna, energia odnawialna w powiązaniu m.in. z elektrycznością, ogrzewaniem i paliwami.

Moduł "Marketing / Budowanie marki" (wykład będzie prowadzony w języku angielskim)
W trakcie tej części warsztatu zajmiemy się zastosowaniem zarządzania projektowego w marketingu produktów i usług GOZ. Celem jest oparcie Państwa marketingu GOZ na 7 elementach: produkcie, cenie, promocji, miejscu, opakowaniu, pozycjonowaniu i ludziach. Będą Państwo wiedzieli jak dokonać ewaluacji procesów, dokonać ich zmiany zgodnie z procesami GOZ, znaleźć właściwy cel oraz jak pracować nad jego osiągnieciem przez zastosowane podczas warsztatu przykładów i case studies. 

Moduł "Design thinking"
Design thinking jest jednym z efektywniejszych sposobów na kreatywne rozwiązywanie problemów, inspirowanym sposobem pracy twórców. W ciągu dwóch dni warsztatów, uczestnicy, którzy chcieliby wprowadzić zmiany w firmie wykorzystując nowe, innowacyjne rozwiązania, będą mogli wykorzystać w tym celu rozwiązania GOZ, znajdując możliwe do realizacji, przydatne rozwiązania, odpowiednie do charakteru firmy. Warsztat pozwoli na wypracowanie nowego podejścia i ciągłego nadawania nowych znaczeń, tak dla produktów turystycznych jak i usług.

Zajęcia będą trwały 5 dni. W każdym module może wziąć udział inna osoba z danej firmy (po jednej osobie z uczestniczącej w warsztacie firmy).

Blok Grupa 1 Grupa 2
Wstęp i modele biznesowe 28.02 1.03
Efektywność energetyczna 1.03 2.03
Design thinking 4-5.03 6-7.03
 Marketing/budowanie marki 7.03 8.03
Wybieram sesję warsztatową w poniższym terminie: *


Imię i Nazwisko osoby reprezentującej firmę w Module Warsztatu "Wstęp do GOZ" oraz jej pozycja w firmie: *
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej firmę w Module Warsztatu "Modele Biznesowe" oraz jej pozycja w firmie: *
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej firmę w Module Warsztatu "Energia" oraz jej pozycja w firmie: *
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej firmę w Module Warsztatu "Marketing / Budowanie marki" oraz jej pozycja w firmie: *
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej firmę w Module Warsztatu "Design Thinking" oraz jej pozycja w firmie: *
Proszę o przesyłanie informacji dotyczących projektu Cirtoinno w tym Newslettera na adres email: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu rekrutacji i realizacji działań w ramach projektu oraz monitorowania wskaźników rezultatu projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). *


Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach)


Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego