Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

3-4 kwietnia - Warsztaty testujące dla firm z branży turystycznej DESIGN THINKING metoda kreowania innowacyjnych pomysłów biznesowych i jej zastosowanie do tworzenia rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Zapraszamy małe i średnie firmy z branży turystycznej z Pomorza na warsztaty testujące dot. metody DESIGN THINKING kreowania innowacyjnych pomysłów i jej zastosowania do tworzenia biznesowych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Uczestnik: przedstawiciel mikro, małej lub średniej firmy z nadmorskiego sektora turystycznego z obszaru Pomorza (obiekty zakwaterowania, gastronomiczne i spa&wellness)

Cel warsztatów: Uczestnicy w formie warsztatowej poznają metodę, dzięki której wypracują dla swojej firmy nowe rozwiązania biznesowe oparte o GOZ.  


GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) dąży do wyeliminowania negatywnego oddziaływania produktów i usług na środowisko. Projektuje się je w taki sposób, aby umożliwić ich maksymalne wykorzystanie oraz regenerację w trakcie całego cyklu użytkowania, a na końcu odzyskanie i/lub ponowne wykorzystanie użytego materiału. GOZ to racjonalny sposób na dostarczanie usług i produktów łączących proekologiczne myślenie i ekonomiczny zysk. Barierą wdrożenia GOZ jest powszechny w biznesie linearny sposób myślenia i działania oraz nawyki konsumentów.

Design thinking jest metodą procesową odpowiednią do wprowadzenia w firmie nowych produktów i usług a także całych modeli biznesowych zgodnych z GOZ. Pozwala na wypracowanie rozwiązań  i realizacji w firmie złożonego procesu na wielu poziomach, angażujących wielu graczy. Design thinking pozwala określić cele i stworzyć ramy do wdrożenia zmian w zorganizowany sposób.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • Testowanie narzędzia przechodzenia przez proces zmiany w organizacji,
 • Praktyczna praca nad rozwojem firmy według biznesowej filozofii oddziałującej na nawyki i motywację pracowników ale także klientów - użytkowników,
 • Możliwość kreowania innowacji w organizacji,
 • Możliwość sprostania wyzwaniom przyszłości,
 • Szansa na określenie pozycji firmy w nowej strukturze relacji różnych graczy na rynku
 • Okazja do wyjścia naprzeciw zbliżającym się zmianom w gotowości do sprostania nowym warunkom ekonomicznym, społecznym, środowiskowym
 • Stworzenie podstaw dalszego rozwoju firmy, opartych na zrównoważonych, trwałych wartościach, nowych standardach – dostarczających wartości firmie.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie