Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przewodnik po Ekonomii Cyrkularnej dla firm turystycznych

Przewodnik po Ekonomii Cyrkularnej dla firm turystycznych

Zakończył się pierwszy badawczy etap projektu Cirtoinno w wyniku którego powstała publikacja: Destination: Circular Tourism Economy (Cel – Turystyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Autorami pracy jest zespół partnera projektu Centre for Regional & Tourism Research: Jasper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Broegaard and Emil Holland.

  • data: 2017-11-07

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie