Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Ekonomia cyrkularna w turystyce?

Koncepcja gospodarki cyrkularnej (circular economy), zwanej też gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ), powstała jako odpowiedź na  dostrzegane niepokojące efekty gospodarowania i działania człowieka szczególnie w obszarze produkcji. Inspiruje się zasadą funkcjonowania ekosystemów Ziemi, w których nie ma odpadów, a każdy materiał jest efektywnie wykorzystywany i tworzy nową wartość. Od wieków mamy do czynienia z działaniem określanym jako gospodarka linearna, czyli najprościej - pobierz surowce, wyprodukuj, konsumuj, wyrzuć. Wiąże się to ze zwiększającą się ilością odpadów i dążeniem do maksymalizacji efektywności poszczególnych działań w oderwaniu od myślenia o gospodarce jako całości. Zwiększająca się ilość śmieci, negatywny wpływ procesów gospodarczych na środowisko, zużycie surowców bez myślenia o przyszłych pokoleniach i wiele innych niedogodnych konsekwencji było wezwaniem do poszukiwania nowych rozwiązań.

Tak w latach 70-tych powstały idee, tworzące nowe podejście do gospodarki, a jej efektem jest koncepcja w której, ważny jest nie tylko brak odpadów, ale tak jak w przypadku Ziemi, pełne wykorzystanie wszystkich powstających w wyniku usług, produkcji, konsumpcji materiałów w pozytywny sposób. Gospodarka cyrkularna czy też obiegu zamkniętego wiąże się nie tylko z nowym myśleniem o odpadach, ale ze zmianami w myśleniu o efektywności - zawsze w perspektywie całości życia produktu i całości gospodarki.

Przykładowo zysk częściej planowany jest nie w miejscu sprzedaży wyprodukowanych przedmiotów lecz w obszarze wynajmu czy serwisu co wymaga produktów o wiele trwalszych w użyciu. Zarządzanie wodą, energią i materiałami uwzględnia ograniczanie strat i wpływ na środowisko. Koncepcja rodzi także wymogi po stronie klienta, który jest bardziej świadomy i współpracuje włączając się w proponowane mu procesy jak choćby segregację odpadów czy w przypadku usług hotelowo-restauracyjnych na zaakceptowanie zamówienia dań z karty dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta bez niepotrzebnej nadprodukcji zamiast powodującego dużo strat bufetu. Taka grupa rozumiejących wpływ gospodarki na środowisko odbiorców jest coraz większa i nowa „cyrkularna” oferta  będzie ich  liczbę zwiększać.

Szczególnie w przypadku turystyki gospodarka cyrkularna może mieć ogromnie inspirujące znaczenie dla zmiany myślenia o szerokim zakresie działań tak usługodawców jak i samych turystów. Dla tego obszaru usług środowisko, jego jakość ma istotne znaczenie.  Takie zadanie ma też projekt CIRTOINNO realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza wraz z międzynarodowymi partnerami, który w regionie Południowego Bałtyku chce wpłynąć na obszar usług turystycznych inspirując do zmian w kierunku ekonomii cyrkularnej. Wśród wielu korzyści zastosowania GOZ widzi się nie tylko pozyskanie nowych grup odbiorców, wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku i budowę marki opartej o pozytywne wartości, ale też bardzo konkretne oszczędności.

mat. informacyjny. ARP

 

Więcej o projekcie skierowanym do małych i średnich firm turystycznych CIRTOINNO tutaj

  • data: 2017-09-14

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie