Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

10778 wejść
2019.07.19 09:52

Data

22.07.2019

Galeria

Baner

Ekonomia cyrkularna w turystyce?
Koncepcja gospodarki cyrkularnej (circular economy), zwanej też gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ), powstała jako odpowiedź na dostrzegane niepokojące efekty gospodarowania i działania człowieka szczególnie w obszarze produkcji.
Przewodnik po Ekonomii Cyrkularnej dla firm turystycznych

Przewodnik po Ekonomii Cyrkularnej dla firm turystycznych Zakończył się pierwszy badawczy etap projektu Cirtoinno w wyniku którego powstała publikacja: Destination: Circular Tourism Economy (Cel – Turystyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Autorami pracy jest zespół partnera projektu Centre for Regional & Tourism Research: Jasper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Broegaard and Emil Holland.

Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu / Awareness of Genereation Y in the Circular Economy aproach as a factor of accelerated economic development

Postępująca globalizacja i dokonujące się od lat przemiany gospodarcze i społeczne, wsparte rozwojem technologii spowodowały powstanie tzw. megatrendów rozwojowych. Są to wielowymiarowe zjawiska transformacji o szerokim zasięgu oddziaływania na życie ludzi. Rozwój rynków globalnych i postępująca urbanizacja, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych stwarza zagrożenia dla istniejącego modelu gospodarczego. W związku z tym, potrzeba zaprojektowania nowych założeń do istniejącego modelu staje się coraz bardziej nagląca.

Projektowanie modeli biznesowych dla ekonomii cyrkularnej według podejścia design management jako strategia na przyspieszony rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów UE / Design management approach for circular business model strategies as a strategy for accelerated economic development and growth of competitiveness of UE regions

W ostatnim czasie nastąpiła ewolucja designu w środowisku biznesowym, czyniąc świadome projektowanie strategicznym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Podejście jakim jest Design Management ma na celu projektowanie produktów, usług, procesów, ale także na poziomie strategicznym – projektowanie wizji organizacji. Na rynku polskim istnieje niewiele przedsiębiorstw realizujących ten model biznesowy, jednak nie wynika to z braku chęci przedsiębiorców, lecz z niewystarczającej wiedzy i niedoboru odpowiednich narzędzi, które byłyby promowane wśród przedsiębiorców. Artykuł ma na celu omówienie założeń koncepcyjnych ekonomii cyrkularnej. Pełni także funkcje przewodnika dla projektantów i przedsiębiorców.

Ekonomia współdzielenia jako jedno z działań gospodarki w obiegu zamkniętym

Aby gospodarka w obiegu zamkniętym przeniknęła na dobre do polskiej świadomości musi minąć jeszcze dużo czasu. Pojęcie ekonomii cyrkularnej jest jeszcze młode i często utożsamiane z trudną makroekonomią. Prawdopodobnie minie jeszcze wiele lat, zanim filozofia ta przeniknie do praktyki działalności polskich przedsiębiorstw i stanie się częścią strategii naszego kraju. Pozytywnym zwrotem jest to, że idee ekonomii cyrkularnej zaczynają pojawiać się w prawodawstwie. Widać aktywność na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, jak i w dyrektywach, strategiach i politykach unijnych. Tymczasem, to, co najbardziej interesuje polskich przedsiębiorców, zwłaszcza mikro, małych i średnich to przełożenie ogólnych idei, sloganów na ich własny grunt.

CYRKULARNIE w TURYSTYCE czyli ekologia i zysk

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego