Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Europejska współpraca regionalna a internacjonalizacja MSP na Pomorzu

Europejska współpraca regionalna a internacjonalizacja MSP na Pomorzu

Przedstawiciele województwa pomorskiego i partnerów z 6 innych regionów z całej Europy (z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Chorwacji, Danii) zebrali się w dniach 27–28 czerwca w Aarhus, w Danii, aby określić sposoby, w jaki usługi wsparcia biznesu mogą skutecznie pomóc w internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wydarzenie to było działaniem w ramach projektu Everywhere International SMEs (EIS), finansowanego  z funduszy programu Interreg Europe. Inauguracja EIS miała miejsce w Hampshire, w Wielkiej Brytanii, w  marcu br. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku.

W czasie sesji otwierającej czerwcowe spotkanie kierownik projektu John Fitzgibbon wyjaśniał: Wspólną ambicją wszystkich 7 regionów jest wsparcie MŚP w internacjonalizacji i dostrzeżeniu znaczących korzyści, jakie może ona przynieść: bardziej zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, utworzenie nowych miejsc pracy i pozytywny wpływ  na wzrost gospodarczy. Każdy region, na drodze ku większej internacjonalizacji, zmaga się ze specyficznymi dla niego wyzwaniami. Niektóre regiony przodują w ich przezwyciężaniu – dzięki kompleksowym mechanizmom utworzonym w celu wsparcia MŚP – podczas gdy inne stawiają dopiero pierwsze kroki. Wspólna dla wszystkich jest chęć uczenia się od siebie nawzajem i zastosowania zdobytej wiedzy tak, aby przyczynić się do dynamicznej zmiany w internacjonalizacji MŚP.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie i wdrożenie przez każdego z partnerów planu działania, mającego na celu zapewnienie bardziej efektywnego wsparcia biznesu dla tych MŚP, które chcą wejść na rynek międzynarodowy.

Przygotowane zostanie również „narzędzie EIS”, o skuteczności opartej na dowodach, kompletujące przykłady najlepszych metod wsparcia biznesu, które przyczynią się do przezwyciężenia wyzwań stojących na drodze ku internacjonalizacji. W ten sposób w czasie trwania projektu istniejące usługi praktykowane w regionach partnerskich zostaną przeanalizowane i zoptymalizowane, a dodatkowo powstanie uniwersalny instrument, który będzie mógł zostać wykorzystany w innych regionach europejskich.

Według Komisji Europejskiej MŚP, które wkraczają na rynek międzynarodowy, są bardziej prężne, tworzą więcej miejsc pracy i częściej wprowadzają innowacje. Jednocześnie przed MŚP stoi wiele wyzwań utrudniających ich internacjonalizację. Temu, by proces ten przebiegał skuteczniej, służyć mają usługi wsparcia biznesu, na których skupia się projekt EIS.

W projekt EIS zaangażowanych jest 9 partnerów z 7 różnych regionów europejskich, a jego realizacja potrwa do końca 2020 roku.

Więcej informacji o projekcie: www.interregeurope.eu/eis/

Kontakt
Marek Choromański    
Kierownik Projektu z ramienia ARP
marek.choromanski@arp.gda.pl
lub
Sarah Eline Hansen
Communication manager, EIS    
seh@centraldenmark.eu