Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

ŚTP 2016 w ARP S.A.

Program w ARP S.A.

 • -
Data i godzina Tytuł wydarzenia Opis
PONIEDZIAŁEK
14 listopada 2016
9:00 – 12:30

sala 12.13
Coaching dla Przedsiębiorców. Trzy Mini-Warsztaty Warsztaty skierowane do przedsiębiorców poświęcone kwestiom budowania marki osobistej, rozwijania umiejętności pracy w zespole i efektywnego coachingu w firmie. Spotkanie podzielone jest na 3 części warsztatowe.
PONIEDZIAŁEK
14 listopada 2016
13:00 – 15:30

sala 12.13
„Sandler Cafe” Podczas seminarium „Sandler Cafe” będzie można zapoznać się z „handlową filozofią Sandler Training”. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące cyklu sprzedaży oraz zarządzania i motywowania pracowników. Spotkanie dedykowane jest menedżerom, dyrektorom zarządzającym zespołem handlowym, właścicielom firm.
WTOREK
15 listopada 2016
9:00 – 15:00

sala 12.13

„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji
i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

 

BRAK MIEJSC!!!

W programie szkolenia m.in.:
 • zasady aplikowania o środki europejskie;
 • planowanie projektu- definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;
 • rozpoczęcie korzystania z Funduszy Europejskich-zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;
 • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
ŚRODA
16 listopada 2016
10:00 – 14:00

sala 12.13
„Zarządzanie ryzykiem walutowym” Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie istoty zarządzania ryzykiem walutowym w handlu międzynarodowym oraz zrozumienie wpływu kursów walutowych na politykę finansową firmy. Na szkoleniu zostanie również przedstawiona bieżąca sytuacja na rynku finansowym oraz metody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. Jednak najważniejszą częścią szkolenia będzie gra symulacyjna, czyli praktyczne zastosowanie ryzyka walutowego.
ŚRODA
16 listopada 2016
14:30 – 16:00

sala 12.13

„Coaching w rękach menagera”

 

BRAK MIEJSC!!!

Warsztat prezentuje, jak podejście coachingowe może być z sukcesami wykorzystywane w codziennej pracy menagerskiej, którego nieodłączną częścią jest komunikowanie celów, realizacja zdań w zespole oraz monitoring wykonywanych przez innych zadań.
Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, co to jest coaching (coachingu on the job, executive coaching) i jakimi zagadnieniami w pracy z menagerami zajmuje się coach. Poznają też cechy charakterystyczne dla coachingu odróżniające go od innych metod rozwijania ludzi w zespole .
Spotkanie będzie prowadzone metodą warsztatową i będzie można doświadczyć na sobie siły coachingu.
CZWARTEK
17 listopada 2016
9:00 – 12:30

sala 12.13

„Biznes z głową. Jak się porozumieć, gdy inna chemia?”

 

BRAK MIEJSC!!!

Prowadzący  warsztat wskaże nie tylko narzędzia, które rozwijają umiejętność budowania kontaktu i radzenia sobie z oporem, ale równocześnie pokazuje błędy, które są  bardzo  często popełniane, gdy nie potrafimy zjednać sobie innych.  Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak budować kontakt z kimś, kogo słabo znam?,
 • Jak wzbudzić w nim sympatię do siebie?,
 • Jak pozyskać relacje kogoś, kto „nadaje na innej fali” i jest „inny”?
CZWARTEK
17 listopada 2016
13:00 – 15:00

sala 12.13

„Produktywne spotkanie w firmie - jak przeprowadzić efektywne spotkanie bez kłótni i sporów w wyznaczonym czasie."

 

BRAK MIEJSC!!!

Podczas spotkania zostaną przedstawione Metody usprawniania spotkań z wykorzystaniem Sześciu Kapeluszy Myślowych de Bono. Warsztat adresowany jest do przedsiębiorców przeprowadzających w swoich organizacjach spotkania, narady, chcących usprawnić ich przebieg. Szczególnie tam, gdzie:

 • podczas spotkań muszą być podejmowane decyzje
 • w spotkaniu biorą udział pracownicy różnych szczebli
 • przeprowadzane są spotkania zarządu i menedżerów
 • spotkania przedłużają się, nie są produktywne, są argumentatywne i nie prowadzą do konkretnych wniosków.

PIĄTEK
18 listopada 2016
9:00 - 12:30

sala 12.13

Korporacja z pomysłem"

Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z usługami biznesowymi oraz krokami jakie można podjąć po pracy w korporacji. Prezentacja będzie poparta przykładami z krajowego oraz lokalnego środowiska reprezentantów tej gałęzi gospodarki.

 

Kontakt:

Łukasz Rokicki

Agencja Rozowju Pomorza S.A.

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości

tel. 58 32 33 203

e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl