Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

KPA z uwzględnieniem przepisów dotyczących elektronicznego postępowania administracyjnego

Termin szkolenia:
....................
(8:30- 15:30)

Miejsce:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D

Koszt szkolenia:
390 zł netto (+ 23% VAT) 
cena szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>

Cel szkolenia:
Przekazanie pracownikom administracji publicznej precyzyjnie określonej wiedzy z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz zastosowania elektronicznych narzędzi zarządzania dokumentacją.

Zakres tematyczny:
1. Zakres obowiązywania KPA.
2. Etapy postępowania administracyjnego.
3. Metryka sprawy.
4. Najnowsze zmiany w KPA.
5. Obowiązki świadczenia usług w postaci elektronicznej przez organy administracji publicznej             
   w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
6. ESP na ePUAP.
7. Wnoszenie dokumentów elektronicznych – elektroniczne postępowania administracyjne.
8. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP),           
   Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).
9. Elektroniczna postać rozstrzygnięć (decyzje administracyjne oraz postanowienia).
10. Obliczanie terminów podań składanych drogą komunikacji elektronicznej.
11. Korespondencja elektroniczna:
   a) pomiędzy urzędami,
   b) w relacjach z interesantami. 

Trener:
Doświadczony trener współpracujący na stałe z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania (studia podyplomowe prawno-menedżerskie). Specjalista w zagadnieniach prawnych, pomocy publicznej, systemach bezpieczeństwa i zarządzania jakością. Posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych, umiejętności i doświadczenie menedżerskie zdobyte w firmach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych, w tym m.in. W zakresie nadzoru nad realizacją bieżącej działalności jednostki organizacyjnej, kontaktów z klientami, marketingu, nadzoru nad dostawcami, wdrożeń systemów zarządzania, działań windykacyjnych, zarządzania zespołem pionu operacyjnego, zarządzania personelem, nadzoru nad siecią informatyczną oraz sprzętem.

Metody dydaktyczne:
Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystywane są różnorodne metody prowadzenia zajęć, w tym interaktywny wykład, prezentacja, dyskusja, analiza przypadków oraz warsztaty.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 32 33 200 lub skan mailem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty.

Kontakt:
Marta Moczkowska tel.: 058 32 33 253, e-mail: marta.moczkowska@arp.gda.pl

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie