Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

PROGRAM

III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

6 marca 2008 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

 

Recepcja

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników 

 

Hol wystawienniczy

9:00 – 15:00 Stoiska wystawiennicze instytucji wspierających przedsiębiorczość na Pomorzu

 

Sala Morska

9:30 – 10:00 Powitanie Gości

Wicemarszałek Wojeództwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni,

Prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

10:00 – 10:30 Wykład inauguracyjny

10:30 – 11:00 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacj ( CIP)

Aleksander Bąkowski – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

 

11:00 – 11:15 Dyskusja

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 11:50 Możliwości dofinansowania innowacyjnych MŚP w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dariusz Nieć - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i

Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

11:50 – 12:10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim

-możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw

Kamila Siwak - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

 

12:10 - 12:45 Dofinansowanie MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego

Jan Szymański - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

 

12:45 - 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 16:30 Koncepcja, projekt, wniosek. Aplikacja MSP w praktyce

bezpłatne szkolenie – Marek Hola, ekspert ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 

 

Sala Piaskowa

13:30 – 16:00 Zmiany w MSP po uzyskaniu dotacji (organizacyjne, rachunkowe i podatkowe)

bezpłatne szkolenie - Bożena Baczewska, biegły rewident

Agencja Rozwoju Pomorza S.A

 

Sala Lazurowa

13:30– 16:00 Jak skutecznie chronić nazwę firmy, produkty, innowacje techniczne i twórczość

autorską? bezpłatne szkolenie - Krzysztof Czub, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego,

rzecznik patentowy w Kancelarii Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub &

Czub

 
Sala Koralowa

13:30 – 16:00 Klastry dla rozwoju Pomorza - jak wybrać i rozpędzić lokomotywy gospodarki

regionu? panel dyskusyjny 

 

Jan Szomburg – Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Włodzimierz Szordykowski – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Maciej Dzierżanowski - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową


Panel jest organizowany w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki

województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet

państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

« poprzednia strona

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie