Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • logo sbl
  • Compound logo with with ERDF screen

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

organizowane przez

AGENCJĘ ROZWOJU POMORZA

 

Temat szkolenia:   
WELLBEING PO POLSKU,
CZYLI WSPARCIE UNIJNE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 


Data, godzina:         19 lutego 2020 r. godz. 10.00-13.00

Miejsce:                     Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk, bud. Olivia Six, piętro 12 sala 12.13

 


DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

*
 
*
 
*
 
*
 

DANE FIRMY:

*
 
*
 
*
 
Wielkość firmy (proszę podkreślić właściwe) *
Wielkość firmy (proszę podkreślić właściwe) 
Grupa: *
Grupa:*


Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych w ramach projektu „Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (SB WELL)” w celu otrzymywania informacji drogą telefoniczną i elektroniczną nt. działań podejmowanych w projekcie i wydarzeń organizowanych w jego ramach *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych w ramach projektu „Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (SB WELL)” w celu otrzymywania informacji drogą telefoniczną i elektroniczną nt. działań podejmowanych w projekcie i wydarzeń organizowanych w jego ramach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych zgodnie z informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowej od Agencji Rozwoju Pomorza SA. Powyższa zgoda oznacza wpisanie Pana/Pani adresu – email do bazy newslettera ARP .


Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie