Inteligentne Specjalizacje

Inteligentne Specjalizacje Pomorza


Inteligentne Specjalizacje (IS). Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach - w branżach o największym potencjale rozwoju.

Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania IS. Są one zgłaszane w trybie konkursowym przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybierają spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym. Ostatni konkurs dotyczący IS rozpoczął się 14 maja 2014 roku, a zakończył 9 kwietnia 2015 roku wyborem IS Pomorza.

Proces wyboru IS ma charakter powtarzalny. Będzie uruchamiany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, co do zasady, co dwa lata, począwszy od roku 2013.


Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

  1. ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne
  2. ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  3. ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
  4. ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia


Kontakt:
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712/317
http://drg.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje