Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • Zest. nowe
Konferencja na temat Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza, 13 stycznia 2016 r.

Materiały z konferencji - DO POBRANIA TUTAJ

-------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na na konferencję, podczas której zaprezentujemy najbliższe wyzwania stojące przed Agencją Rozwoju Pomorza. Rozpoczynając rok 2016 podejmujemy zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz stoimy u progu realizacji nowych projektów.

W ramach organizowanego spotkania przybliżymy zakres zadań, za które będzie odpowiedzialna Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) w kolejnych latach. Zaprezentujemy plany dalszego rozwoju Invest in Pomerania, przybliżymy również działania, jakie przygotowujemy dla sektora MSP w zakresie systemowego wspierania rozwoju działalności eksportowej w okresie programowania UE 2014 – 2020 oraz działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne, które na bieżąco dopasowujemy do potrzeb przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej.

W ramach konferencji przygotowaliśmy osobny blok poświęcony  Funduszom Europejskim w latach 2014 – 2020. W tej części szczegółowo omówimy zasady konkursu projektów ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, skierowanego do mikro, małych i średnich firm, który ogłosimy w najbliższym czasie w ramach RPO WP. Przybliżymy warunki, jakie muszą spełnić MSP, aby wziąć udział w naborze wniosków o dofinansowanie. W drugiej części zaprezentujemy możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach programów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Konferencja pn. „Agencja Rozwoju Pomorza dla firm. Nowy adres, Nowe wyzwania” odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w Olivia Business Centre (budynek - Olivia Four - sala konferencyjna na parterze) przy Al. Grunwaldzkiej  472  w Gdańsku, o godzinie 10:00.
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Konferencji, 13 stycznia 2016 r.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie